چهارشنبه - 16 / آذر / 1401 - ق ظ 23 : 03
توجه توجه : آيا عدم رسيدگي وزارت دارائي ، به بدهي مالياتي موديان ، يعني صفر شدن بدهي مالياتي آنان ؟؟
آيا ميدانيد : در اصلاحيه 94 قوانين مالياتي ، معافيت مالياتي جديد ، مشمول چه اشخاصي (حقيقي ، حقوقي ) مي باشد ؟؟
آيا ميدانيد : فرار مالياتي جرم است . برخورداري از تجربيات و دانش مالياتي ضروري .
تكاليف ، جرائم ، معافيت هاي مالياتي را بسيار جدي تر بگيريم .
اطلاعات جامع حسابداری
مباحث مهم در حسابداري و حسابرسي را با كليك مطالعه فرماييد : نكات مهم در تنظيم دفاتر قانوني ، بستن حسابهاي موقت و دايمي ،حساب جاري شركاء ،كدينگ حسابداري ،حسابداري صنعتي ، هزينه هاي قابل قبول از نظر دارائي ،حسابداري پيمانكاري ، حسابداري صادرات و واردات ، حسابداري باشگاههاي فوتبال ، حسابداري هتل ، صورت جريان وجوه نقد ، آئين نامه جامع مالي ،حسابداري استخراج نفت ، مهارتهاي ضروري حسابداران ،مهمترين مراحل حسابداري موجودي مواد و كالا ، انواع بودجه بندي و روش اصلاح بودجه ، نمونه بندهاي مشروط گزارشات حسابرسي ، چرخه عمومي حسابداري ،تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ،سرمايه در گردش ،مشخصات فاكتور رسمي مورد تاييد دارائي ، روشهاي محاسبه استهلاك ، نمونه بند هاي مشروط گزارشات حسابرسي ، صورت گزارش خريد و فروش فصلي و ... ،كدينگ حسابداري ،حسابداري صنعتي ، هزينه هاي قابل قبول از نظر دارائي ،حسابداري پيمانكاري ، حسابداري صادرات و واردات ، حسابداري باشگاههاي فوتبال ، حسابداري هتل ، صورت جريان وجوه نقد ، آئين نامه جامع مالي ،حسابداري استخراج نفت ، مهارتهاي ضروري حسابداران ،مهمترين مراحل حسابداري موجودي مواد و كالا ، انواع بودجه بندي و روش اصلاح بودجه ، نمونه بندهاي مشروط گزارشات حسابرسي ، چرخه عمومي حسابداري ،تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ،سرمايه در گردش ،مشخصات فاكتور رسمي مورد تاييد دارائي ، روشهاي محاسبه استهلاك ،نمونه بند هاي مشروط گزارشات حسابرسي ، صورت گزارش خريد و فروش فصلي و از صفر تا صد ...
معافیت و جرائم مالیاتی
مباحث مهم در معافيت ها و جرائم مالياتي با كليك مطالعه فرماييد : متن كامل قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ، مجازات فرار از ماليات ها مطابق قوانين ، كد اقتصادي چيست ،موارد مهم علي الراسي در آمد مشمول ماليات مودي ، چگونگي حل اختلاف مالياتي با مراجع مالياتي ، پرسش و پاسخ هاي كليدي مالياتي ، ضرائب مالياتي با نمونه عددي ، جرائم مالياتي در خصوص عدم پرداخت ماليات بر حقوق ، جرائم مالياتي در خصوص عدم پرداخت ارزش افزوده ، دانستني هاي كليدي مالياتي ، نرخ تصاعدي مالياتي چيست ، چرخه وصول ماليات ، دادستاني انتظامي مالياتي چيست ، متن كامل ماليات بر ارزش افزوده ، محاسبه ماليات بر در آمد املاك ، نحوه محاسبه ماليات بر در آمد اشخاص حقيقي و حقوقي ، جرائم عدم ارائه اظهار نامه مالياتي چيست ، چه كساني ممنوع الخروج ميشوند ، مهمترين مفاد مالياتي مورد نياز مديران و حسابداران ، نكات مهم بر ماليات بر ارزش افزوده ، آدرس هاي مراكز مالياتي و ....قوانين ، كد اقتصادي چيست ،موارد مهم علي الراسي در آمد مشمول ماليات مودي ، چگونگي حل اختلاف مالياتي با مراجع مالياتي ، پرسش و پاسخ هاي كليدي مالياتي ، ضرائب مالياتي با نمونه عددي ، جرائم مالياتي در خصوص عدم پرداخت ماليات بر حقوق ، جرائم مالياتي در خصوص عدم پرداخت ارزش افزوده ، دانستني هاي كليدي مالياتي ، نرخ تصاعدي مالياتي چيست ، چرخه وصول ماليات ، دادستاني انتظامي مالياتي چيست ، متن كامل ماليات بر ارزش افزوده ، محاسبه ماليات بر در آمد املاك ، نحوه محاسبه ماليات بر در آمد اشخاص حقيقي و حقوقي ، جرائم عدم ارائه اظهار نامه مالياتي چيست ، چه كساني ممنوع الخروج ميشوند ، مهمترين مفاد مالياتي مورد نياز مديران و حسابداران ، نكات مهم بر ماليات بر ارزش افزوده ، آدرس هاي مراكز مالياتي و ....
نکات کلیدی در مجموعه قوانین امور مالی
نكات كليدي بر مجموعه قوانين امور مالي را با كليك مطالعه فرماييد : متن كامل قانون كار ، پرسش و پاسخ هاي مهم قوانين كار، نكات كليدي در بيمه بيكاري ، از كار افتادگي كارگران ، پرسش و پاسخ كليدي در نحوه محاسبه سنوات و عيدي كارگرن ، مباحث مهم در اختلافات كارگر ان با كارفرما ، قوانين مهم تامين اجتماعي و كار مورد نياز كارگران و كارفرمايان ، متن كاما قانون تامين اجتماعي ، نحوه اخذ مفاصا حساب تامين اجتماعي ، ميزان و نحوه كسورات بيمه تامين اجتماعي در حسابداري پيمانكاري ، پرسش و پاسخ كليدي در خصوص اخذ مفا صا حساب تامين اجتماعي ، متن كامل قانون تجارت ، پرسش و پاسخ هاي مهم در خصوص شركت هاي سهامي عام و سهامي خاص در قانون تجارت و .....
امروز
10
دیروز
17
این هفته
234
این ماه
1096
همه
49009